Galeria prac

img

Galeria wykonanych prac przed & po

 • Before-most na cerkonie
  After-most na cerkonie
  przedmost na cerkoniepo
 • Before-korony pełnoceramiczne
  After-korony pełnoceramiczne
  przedkorony pełnoceramicznepo
 • Before-licówki kompozytowe
  After-licówki kompozytowe
  przedlicówki kompozytowepo
 • Before-korony pełnoceramiczne
  After-korony pełnoceramiczne
  przedkorony pełnoceramicznepo
 • Before-licówki porcelanowe
  After-licówki porcelanowe
  przedlicówki porcelanowepo
 • Before-licówki porcelanowe
  After-licówki porcelanowe
  przedlicówki porcelanowepo
 • Before-odbudowa starych zębów materiałem kompozytowym
  After-odbudowa starych zębów materiałem kompozytowym
  przedodbudowa starych zębów materiałem kompozytowympo

ZAMKNIECIE DIASTEMY

ODBUDOWA KOMPOZYTOWA

BONDING - LICÓWKI KOMPOZYTOWE

LICÓWKI PORCELANOWE

LICÓWKI PORCELANOWE

BONDING - ODBUDOWA STARTYCH ZĘBÓW

LICÓWKI KOMPOZYTOWE

LICÓWKI PORCELANOWE + ODBUDOWA NA IMPLANTACH